Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů podle čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR") pro zákazníky podnikatele:
Společnost Hojdavak s.r.o. IČO: 21203423 zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl 398193, vložka C se sídlem Praha 10 – Benice, Okrasná 114, PSČ: 103 00, prodávajícího zboží pod značkou hojdavak – slovo může být nahrazeno barevným logem (dále také „hojdavak")
Několik důležitých pojmů, kterým byste měli rozumět:
GDPR (General Data Protection Regulation) je zkratka, která se používá pro nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů, jenž je od 25. května 2018 hlavním právním předpisem, který upravuje ochranu osobních údajů.
Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý údaj jako je například jméno, adresa nebo jiné kontaktní údaje, identifikační číslo, lokační nebo jiné údaje.
Správcem osobních údajů je především fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; v případě hojdavaku je správcem Hojdavak s.r.o. IČO 21203423, se sídlem Praha 10 – Benice, Okrasná 114, PSČ: 103 00.
Zpracovatelem osobních údajů fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce; hojdavak nemá žádného zpracovatele osobních údajů.
Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí nebo bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení nebo zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
I. Správce osobních údajů
Správcem Vašich osobních údajů v hojdavaku je Hojdavak s.r.o. IČO 21203423, se sídlem Praha 10 – Benice, Okrasná 114, PSČ: 103 00.
II. Zdroje osobních údajů
Vaše osobní údaje získává hojdavak přímo od Vás, přičemž zpracovává údaje vycházející z Vašich informací, které uvedete na webové stránce hojdavaku www.hojdavak.cz, případně v přímé e-mailové komunikaci přes tuto doménu.
III. Účel a právní titul zpracování Vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje jako osobní údaje zákazníka hojdavaku jsou zpracovávány za účelem plnění smluvních povinností, které pro hojdavak vyplývají z kupní smlouvy, jíž jste smluvní stranou. Právním titulem pro zpracování Vašich osobních údajů je tak uzavření a plnění kupní smlouvy.
Vaše osobní údaje mohou být dále zpracovávány nezávisle na uzavření kupní smlouvy, založil-li jste si osobní uživatelský účet na webovém rozhraní hojdavaku www.hojdavak.cz. Veškeré osobní údaje takto získané a zpracované jsou na základě Vašeho souhlasu. Upozorňujeme, že jsou-li nějaké osobní údaje uděleny na základě souhlasu, je možné tento souhlas kdykoliv odvolat (viz bod IX. této informace o zpracování osobních údajů).
IV. Rozsah zpracování osobních údajů a kategorie zpracovávaných osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém jste je jako zákazník hojdavaku poskytl, a to v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy nebo založením osobního uživatelského účtu.
V této souvislosti jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů:
1. uzavření kupní smlouvy
• kontaktní a identifikační údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (jméno, příjmení, bydliště, popř. IČO)
• údaje pro Vaše kontaktování (telefon, e-mail)
• další nezbytné údaje pro plnění smlouvy (bankovní spojení)
2. založení a vedení osobního uživatelského účtu
• kontaktní a identifikační údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (jméno a příjmení, popř. IČO a adresa)
• údaje pro Vaše kontaktování (e-mail, popř. telefon)
V. Kategorie osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány
• fyzická osoba, která uzavřela kupní smlouvu (kupující/zákazník)
• fyzická osoba, která si založila osobní uživatelský účet na webové stránce hojdavaku
VI. Příjemci osobních údajů
Vaše osobní údaje nejsou předávány třetí osobě, a to ani do třetí země, tj. do země mimo EU.
VII. Doba zpracování osobních údajů
V souladu s obecně závaznými právními předpisy, stejně jako prozákaznickým přístupem hojdavaku jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy nebo na dobu specifikovanou v jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů.
1. uzavření kupní smlouvy: 2 roky
2. založení a vedení osobního uživatelského účtu: do odvolání Vašeho souhlasu, příp. do zrušení osobního uživatelského účtu hojdavakem v souladu s obchodními podmínkami
VIII. Vaše práva související se zpracováním osobních údajů
V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:
Právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:
• účely zpracování;
• kategorie dotčených osobních údajů;
• příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
• plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
• existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
• právo podat stížnost u dozorového úřadu;
• veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
• skutečnost, že dochází k automatizovanému zpracovávání osobních údajů.
Právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají včetně práva požadovat doplnění osobních údajů.
Právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
• osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
• subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
• subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování;
• osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
Právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
• bude z Vaší strany popřena přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
• zpracování je protiprávní a místo výmazu požádáte o omezení zpracování;
• správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy potřebujete, aby Vaše osobní údaje byly nadále zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků.
V případě, že zjistíte nebo se domníváte, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu s příslušnými právními předpisy, máte právo:
• požádat správce o vysvětlení,
• požádat, aby správce odstranil takto vzniklý stav (zejména provedením opravy, doplněním nebo vymazáním osobních údajů)
IX. Kam se obrátit ve věci ochrany osobních údajů?
Vaše případné dotazy a podněty týkající se problematiky ochrany osobních údajů směřujte na emailovou adresu:
info@hojdavak.cz
Tuto adresu využijte i v případě, že:
• budete chtít uplatnit některá z Vašich výše uvedených práv; pokud budete uplatňovat některá z práv uvedených v bodu VIII. této informace, poskytne správce informace o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu, nejdéle ve lhůtě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.
• budete chtít odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste udělili.
Pokud správce nevyhoví žádosti o vysvětlení případných rozporů s příslušnými právními předpisy nebo neprovede za základě Vaší žádosti odstranění takového rozporu, máte právo obrátit se přímo na dozorový úřad pro oblast osobních údajů, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

 

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat